Avgifter 2019

Medlemsavgift: 100 kr/pers eller 250 kr/familj. Betalas in på plusgiro 137 65 61-5 eller Swish 123 149 24 79
Repliften: Ingen avgift för medlemmar. Icke-medlemmar kan lämna in bidrag på plusgirot.
Bagarstugan: 50 kronor/baktillfälle. Bokas och betalas i Kvarnhallen.
Uthyrning till medlemmar:
– Bord 20kr/dygn
– Stol 5kr/dygn

Styrelsen

 • Håkan Nordmark, ordförande
 • Marcus Wikström, ledamot
 • Alma Sandqvist, kassör
 • Alf-Martin Fagertun, ledamot
 • Linnea Öhman, ledamot
 • Anna Larsson Westin, sekreterare
 • Lisa Öhlund, ledamot

Revisorer

 • Gunnar Karlsson
 • Eskil Burlin

Valberedning

 • Erik Hellgren
 • Emil Sandqvist

Badstrandsgruppen

 • Erik Olofsson
 • Mats Larsson
 • Erika Lundqvist
 • Josefin Stenlund
 • Roger Linder
 • Johan Larsson
 • Lennart Larsson

Bagarstugegruppen

 • Siri Lundström
 • Carina Larsson
 • Marica Söderlund
 • Anton Åström
 • Sandra Söderlund

Byabladsgruppen

 • Håkan Nordmark
 • Ann-Catrin Södermark
 • Regina Lindgren
 • Elisabeth Berggren
 • Ewa Larsson

Repliftsgruppen

 • Emil Andersson
 • Peter Holmgren
 • Stefan Gellin
 • Jörgen Jonsson

Vattengruppen

 • Elisabeth Berggren
 • Per-Olov Andersson
 • Ulf Larsson
 • Roger Linder
 • Mikael Pante
 • Oskar Karlsson
 • Erik Olofsson
 • Fredrik Lindh

”Rädda skolan”-gruppen