I Skråmträsk ligger ett av Sveriges
märkvärdigaste skogsområden.
Grova, skrovliga stammar och
skyhöga, vidsträckta trädkronor.
Med ålderns rätt har jätteasparna
tjock och skrovlig bark som är
växtplats för ett myller av lavar,
mossor och insekter. Asparna är
nästan 300 år gamla och är
fortfarande kärnfriska, sannolikt de
äldsta i Sverige.